Araştırma

KALİTATİF ARAŞTIRMALAR:
Hedef kitleyi tanımaya, anlamaya ve anlatmaya yönelik araştırmalardır. Kurumlar, hizmetleri, kavramlar,ürünler ve marka hakkında örneklem olarak seçilen hedef kitle olan tüketicilerin düşüncelerini, motivasyon unsurlarını, bariyer unsurlarını , alışkanlık ve duygularını detaylı bir şekilde toplamayı amaçlar. İncelenen konuyu daha derinden anlamak ve olaylara hedef kitlenin gözünden bakmaktır.

Kalitatif Araştırma Tekniklerimiz :
Odak Grup (Focus Groups)
6 - 8 kişilik gruplardan oluşan ve yaklaşık 1,5 - 2 saat süren tartışma gruplarıdır. Katılımcılar daha önceden hazırlanan bir eleme formuyla seçilirler. Konuyla ilgili olmaları veya aranan kriterlerde olmaları önemlidir. Önceden yapılandırılmış bir tartışma akışı ile görüşme yapılır. Katılımcıların en az 6 ay önce bir gruba katılmış olmaları şartı ile görüşmelere katılabilirler. Görüşmeler kayda alınır. Deşifreleri yapılmak suretiyle raporları hazırlanır.

Online Focus Grup
On-line Grouplar paranızı, zamanınızı ve tüketicilerin geleneksel davranışlarını gözlemlemeniz açısından size tasarruf sağlar. 2 tip online grup yapılmaktadır. En yaygın olarak online chat focus groupları ve webcam ile ses ve görüntü bazlı yapılanlarıdır. Artık hemen hemen herkesin bilgisayarları ile birlikte verilen webcam, mikrofon ve kulaklığa ihtiyaç vardır.

Derinlemesine Görüşme (In-Depth Interviews)
Katılımcının özgürce konuşması ve gerçek hislerini ortaya koyabilmesi için, özellikle kişisel veya daha detaylı bilgi edinmek istenen konularda, tam yapılandırılmamış serbest bir akış planının uygulanabileceği şekilde hedef kişilerle birebir yapılan görüşmelerdir.

Ev Ziyaretleri
Ev Ziyaretleri hedef kitleden olan katılımcıların doğal yaşam alanı olan evlerinde yapılandırılmamış olarak birebir yapılan görüşmelerdir. Ev Ziyaretlerinde ana amaç katılımcıların kendi ortamlarını kavramak ve yaşam biçimlerini algılamaktır. Tüketim şekillerini, yaşayış biçimlerini anlamaya çalışıp

Eşlikli Alışveriş
Eğitimli bir uzman veya bir antropolog ile birlikte kamera ve ses kaydı alınarak tüketicilerle eşlik birlikte alışveriş yapılmasıdır. Eşlikli alışverişte amaç, tüketici davranışlarını birebir görmek, sadece nedenlere ve niçinlere odaklanmak yerine "nasıllara" da odaklanarak tüketicilerin alışverişlerinde "nasıl" davrandıklarını analiz etmektir. Doğal davranışlarda gizli olan nedenlere odaklanmak bizleri tüketici tutumlarını anlamamızda yardımcı olacaktır.

Etnografik Araştırma ve Gözlem
"Etnografi, araştırma konusuna bağlı olarak evreni belirlenmiş olan belirli nüfusu, bulundukları ortam ve koşullarda takip ederek, araştırma konusu çerçevesinde ilişki ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Etnografik çalışmalar, uzun yıllar boyunca hakim Batı'nın kendi kültürel motiflerinin ve medeniyet anlayışının dışında kalan ""öbür dünya""yı anlamak için kullandığı bir yöntem etiketi ile sınırlı kalmıştır. Etnografik araştırmalar özellikle ürün ve hizmetleri ile hedef kitlelerine yeni deneyimler veya mevcut deneyimlerinde farklılaşmalar yaratacak kurumlar tarafından kullanılmaktadır."

KANTİTATİF ARAŞTIRMALAR:
Geneli temsil edecek bir örneklem belirlenir ve bu örneklem üzerinde araştırma yapılır. İncelenecek konuları içeren soru formu bu örnekleme dahil bireylere yönlendirilir. Kantitatif Araştırmada geneli temsil edecek örneklemin doğru tespit edilmesi gerekir. Bunun için gerekli istatistiksel metotlar kullanılır.
Örneklem sayısını genele yansıtarak, genel hakkında doğru sonuçlar çıkarmak söz konusu olur. Bu yöntemde araştırmanın amacı net olarak belirlenmelidir. Amacı belli olmayan bir araştırma ile sonuca ulaşmak mümkün olmaz.

Kantitatif Araştırma Tekniklerimiz :

P.A.P.I. (Yüzyüze Kağıt Kalem İle Yapılan Görüşmeler)
Yüzyüze kağıt ve kalem kullanılarak yapılan görüşmelerdir.

C.A.T.I. (Computer-assisted telephones interviewing) (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri)
Bilgisayar destekli telefon ile yapılan bir araştırma yöntemidir. Araştırma, anketörün görüşülecek kişileri telefonla aramasıyla başlar ve bilgisayar ekranında çıkan tüm soruları sormasıyla tamamlanır. Araştırma teknikleri arasında günümüzde firmalar tarafından ekonomik bir veri toplama yöntemi olarak sıklıkla tercih edilmektedir.

AZTEK C.A.T.I. Hizmetleri
"AZTEK Araştırma CATI departmanı, 2 terminal server, 1 santral server üzerine kurulu 40 istasyonla hizmet vermektedir. Windows Server 2008 üzerine kurulu sistemimiz sayesinde 40 istasyon tamamıyla merkezi olarak çalışmaktadır. Eğitimli CATI operatörleri ve deneyimli süpervizörleriyle hizmette maksimum kaliteyi hedefleyen AZTEK Araştırma , tüm görüşmelerin ses kayıtlarını müşterilerine teslim edebilmekte, teknik açıdan sakınca göstermeyen proje uygulamalarında, zaman ve maliyet alanlarında müşterilerine ciddi olanaklar ve rekabetçi yönler yaratabilmektedir.

  • Soru formu bilgisayar ortamında kullanılmak üzere ASP.NET, PHP dilinde programlanır.
  • Santral sistemimiz sayesinde her görüşmenin ses kaydı alınır.
  • CATI operatörlerini denetim için, yapılan görüşme dinlenirken,aynı zamanda Cati operatörünün, bilgisayar ekranı da izlenebilir.
  • Proje devam ederken soru formuna ekleme veya çıkarma yapılabilir.
  • Proje devam ederken kota takibi ve/veya ara frekanslar alınıp, raporlanabilir.
  • Proje bitiminde SPSS, Excel, Access gibi veritabanlarında data verilebilir.
  • Datanın temizlenmesi, analizi ve raporlaması istenilen formatta yapılabilir."

C.A.P.I. (Computer Assisted Personal Interviewing)(Bilgisayar Destekli Kişisel Araştırmalar)
Anketör ve görüşmecinin yüzyüze olarak dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya el terminalleri ile gerçekleştirdikleri görüşmelerdir. CAPI yönteminde en önemli nokta anketi cevaplayanların daha katılımcı olmalarını sağlamak, dikkati sürekli üst seviyede tutumak için özel yazılımlar ile çeşitli görsellerin gösterilmesidir.

C.A.W.I. (Computer Aided Web Interviewing) (Bilgisayar Destekli İnternet Görüşmeleri)
Yazılım programları aracılığı ile veri toplama tekniğidir. Profili araştırmaya uygun olan katılımcılara online hazırlanan anketler linkler veya tek bir link gönderilerek soruları yanıtlamaları sağlanır.Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.